Om oss

Posted on:

Vår verksamhet       Historik       Möteshandlingar

 

Vad är Magasinet?

Magasinet är ett fristående och deltagardrivet kulturhus i centrala Nyköping. Kulturföreningen Bergatrollen hyr huset av Nyköpings Kommun sedan sommaren 2010. Bergatrollen är ansvariga för driften, men det är framför allt andra föreningar, grupper och privatpersoner som gör verksamheten. Sedan starten har det hållits ett femtiotal konserter, lika många workshops, kurser och föreläsningar, två teaterföreställningar, fem festivaler och ett otal andra evenemang!

 

Huset har en area på drygt 1 000 kvm, uppdelat på tre våningar. Här finns en scen, ett bibliotek, mötesrum/slöjdrum, en cykelverkstad, en pysselhörna, ett pingisbord och en gratisbutik ,så kallad freeshop, med framför allt mängder av gratis kläder.

 

Ingen får betalt för att jobba på Magasinet, utan vi hjälps åt att ta hand om och skapa huset tillsammans efter bästa förmåga. Huset blir vad DU gör det till!

 

Vilka är Bergatrollen?

Kulturföreningen Bergatrollen är en oberoende ideell förening. Föreningens syfte är att driva Magasinet och fungera som ”paraply” för andra aktörer, exempelvis föreningar och privatpersoner, som vill hyra in sig eller arrangera evenemang i huset. Läs mer om Bergatrollens historia under Historik.

 

Varför behövs Magasinet?

Vi vill att Magasinet ska vara en allmänning, ett gemensamt vardagsrum i staden. Vårt mål att du ska känna dig välkommen oavsett ålder, ursprung, könsidentitet, sexualitet eller funktion.

 

Allt fler platser i våra städer kräver att du ska köpa någonting för att få tillträde dit. Allt fler platser blir privata eller kommersiella på olika sätt. I ett sånt samhälle anser vi att det behövs fler frirum, fler allmänningar! Därför tycker vi att Magasinet behövs. Vad tycker du?

 

 


 

Vår verksamhet

Återkommande evenemang på Magasinet:

-   Graffitifrämjandet håller workshops i graffitimåleri varje onsdag kl 17–20

-   Studiefrämjandet håller individuella trumlektioner varje torsdag.

-   Bergatrollen håller Öppet Hus/Bygg- och Trädgårdsworkshop varje lördag kl 12–16.

 

Under ”Kommande event” hittar du enskilda evenemang. Välkommen att ta egna initiativ för att få saker att hända på Magasinet som du är intresserad av!

 


 

Historik

Historien om Magasinet

Magasinet byggdes 1923, och är alltså mer än 80 år gammalt. Det var ursprungligen en lagerlokal för bomullsbalar, kopplad till textilindustrin som fanns i området kring Forsen och Perioden på den tiden. Huset renoverades 1997 av Nyköpings Kommun. Innan Bergatrollen började hyra huset hade Röda Korset Kupan sitt lager här.

 

När Bergatrollen började hyra Magasinet sommaren 2010, var det inte anpassat för att användas som kulturhus. Huset bestod av öppna våningsplan utan rum. Omvandlingen krävde mycket handfast arbete! Flertalet dussin människor har bidragit till att bygga brandceller kring trapphusen, en stor scen, scenrum/loge/kontor, kök, mötesrum/ateljé/slöjdrum, skafferi och en vacker utemiljö med bärbuskar och andra planteringar. Det handlar om många tusentals timmars arbete!

 

Historien om Bergatrollen

Kulturföreningen Bergatrollen kom till sommaren 2009 i samband med att ett gäng ungdomar protesterade mot offentligt resursslöseri genom att ockupera ett kommunägt hus som vid den tiden hade stått tomt i 10 år (vilket tyvärr är fallet än idag). Huset ligger i Stora Berga (nära Skavsta flygplats), och det var ortsnamnet som gav upphov till kulturföreningens namn.

Ockupanterna ville i handling visa att de hade förmågan och energin att blåsa liv i ett oanvänt hus. Målet var att få hyra huset för en symbolisk summa och driva aktivitetshus där. Efter fyra dagar gick de ut frivilligt mot löfte om förhandlingar med kommunen kring att få hyra huset.

Förhandlingarna ledde ingen vart och inom gruppen, som nu registrerat sig som en förening, växte känslan av att kommunen avsiktligt försökte trötta ut dem. Hösten 2009 ägnades åt en flygbladskampanj, en aktion med demonstrerande lertroll på stadshustrappan, två stödfester, ett uppmärksammat Inlägg utifrån i lokaltidningen SN och en öppen debatt med lokalpolitikerna.

Under tre iskalla veckor i januari 2010 ockuperades Stora Berga-huset ytterligare en gång. Slutligen erbjöds Bergatrollen att skriva kontrakt på Magasinet iställlet för huset i Stora Berga.

 

 


 

Möteshandlingar

 Årsmötesprotokoll 2012/2013